ДАРБА

Във всеки един от нас има творец, един пълен Бодхисатва, спящ в сърцата ни, чакащ момента да процъфти. Дарба е номадска група от творци и йоги, които създават преживявания, споделят знания и вдъхновяват другите да отворят живота си до нови измерения. 

Това са Джаксън и Рая Холидей - пътуващи артисти, които споделят вдъхновението и творчеството си чрез огнени перформънси и работилници.

Участие в проекти: