Алекси Иванов

Алекси Иванов е артист в сферата на улично изкуство, разработва обекти в градска среда, съвременни стенописи и илюстрация. Започва своя съзнателен път в света на графитите през 2003 г. Впоследствие осъзнава, че това не е точната посока на развитие, която желае да следи и изследва. От този период се заражда и остава отношението му към промяна и облагородяване на градската среда и нейните елементи. Стилът му към днешна дата е илюстративен, като преди е бил по-наивистичен, привкус останал и сега. Силно е повлиян от работата, размаха и отношението на редица европейски, балкански, руски и южноамерикански улични и графити артисти, които го вдъхновяват във времето. Отсява тези, които заслужават уважението, интереса към работата им и са автентични.

“Стремя се да развивам свой визуален език, с който да се изразявам. Не подписвам работата си на улицата, защото работя за разпознаваемост и не разчитам на подписа, а на почерка. Подходът ми към творбите ми в градска среда и съвременните стенописи е обвързан структурно с особеностите на средата и контекста, архитектурното обкръжение на сградата, стената или обекта, с които работя.”

Снимка: Борис Урумов, проект Step Forward

 

Step Forward | Video by Boris Urumov
Street art for Home | Camera and edit: Iliyana Peryanova
Graffopost vol.1 timelapse