Атанас Леваков - TASK

Съвременен стенописец и активна фигура от street art и графити движението в България през последните 12 години. Оставя ярък отпечатък в градското изкуство в столицата със своя проект SAT Gallery и мащабния едноименен графити арт фестивал от 2016 г. и 2017 г.
Успоредно с това развива собствения си артистичен стил и начин на изразяване, като винаги се отличава със свободното експериментиране с материали, стилове, техники и текстури.

Опитът и погледът му над уличното изкуство в България, Европа и по света, както и тенденциите, които отличава за връзката на графитите с различните културни и регионални особености, позволяват на Леваков да бъде ценна част и двигател в основополагащи за градската култура фестивали и организации, чиято цел е да създават устойчива и развиваща се среда за артистите и тяхната комуникация с публиката.
В продължение на 7 години Леваков участва в младежки фестивали в различни градове на България и успешно се утвърждава като ръководител на графити работилници за млади райтъри. В тях той обучава начинаещи и млади художници на основите на тази култура и техниките, които могат да използват, за да създават своите стенописи и произведения.

 

 

 

Участие в проекти: 
Участие в събития: