Aлекси Иванов

Уличен художник и стенописец, роден във Варна. Съосновател и член на колектив „Фамоу“. Работи в сферата на визуалните изкуства.

„Творчеството на Алекси Иванов включва рисуване върху улични електрически табла,  трансформатори и други обекти в градска среда, външни и вътрешни стенописи, създаване на триизмерни обекти и платна. Избрани произведения са отпечатани  на плакати и картички.

Алекси започва своето преднамерено развитие в сферата на графитите още през 2003 г. с тагове и стикери. През годините той развива своя стил и задълбочава своята работа към концептуално изкуство, въплитайки и подчертавайки умело градските форми и обекти. Изображенията, които той прави са в контекста на заобикалящото пространство, в което рисува. Алекси специално наблюдава и търси не/обикновени обекти, като за него всеки град предлага нещо отличително за своята атмосфера и публична среда. Много добър пример за това са електрическите табла, които той изрисува във Варна и не могат да бъдат видени в други български градове.

Основна целева група на неговото изкуство са децата и според него те са тези, които израстват в градското пространство, което ги заобикаля, и приемат всички около тях за нормално. Ето затова Алекси има за своя мисия да провокира детските въображение и начини на изразяване посредством близката им среща със стенописи и изрисувани обекти в градска среда. Той смята, че естетическото усещане на най-малките деца не бива да бъде подценявано.“

Диана Костелянчик-Жекова

 

Участие в проекти: