Video.Sckre

Художественото дуо VIDEO.SCKRE съчетава измислена представа за фауна и флора върху голямоформатни стенописи и платна. Творческият им подход следва кредото:

"Да виждаме нещата не такива, каквито са, а такива, каквито сме ние. От решаващо значение за тази игра е да я играеш без причина, тя изобщо не трябва да има причина."

В своите артистични търсения, следвайки порива за игра, те виждат природата като лечебно място.

Нейните форми и постоянната промяна са в основата на работата им. VIDEO и SCKRE са артистично дуо, което формира мощно и вдъхновяващо партньорство. Те превръщат общественото пространство в свое студио и го използват като експериментално поле. Те черпят вдъхновение от природата и от своите пътувания, наблюдения и преживявания.

В основата на работата на VIDEO (Джулия) е бързата и интуитивна скица. Тя се фокусира върху символите на животни в движение и преход, докато SCKRE (Фредерик) ги свързва със своите орнаментални, абстрактни пейзажи, форми и силуети. Той съчетава импулси от два свята - рисуването в класически стил, от една страна, и работата му като сценичен художник, от друга. Заедно двамата художници често експериментират с различни формати, материали и техники. Обединяващият елемент на собственото им художествено творчество е фикционалната представа за природата.

 

SCKRE – Фредерик Зонтаг (1988 г., Германия) Балансира между класическия стил графити и академичното си образование като сценичен художник. Той черпи своето вдъхновение от формите на природата, както и от геометрията.
VIDEO – Джулия Хайниш (1990 г., Австрия) Завършва история на изкуството във Виенския университет, както и изящни изкуства с акцент върху скулптурата и трансмедийно пространство в Университета по изкуства в Линц. Повтарящите се мотиви в нейното творчество са животни в движение, преход от едно състояние към друго, различни слоеве и повторения. 

Заедно те развиват студио в Линц (Австрия) от 2018 г. и реализират национални и международни проекти, свързани със стенописи и изкуство.

 

Снимка: Михаела Драганова