Video.Sckre

Художественото дуо VIDEO.SCKRE съчетава фантастичната представа за фауна и флора върху мащабни стенописи и платна.

В основата на работата на VIDEO (Юлия) е бързата и интуитивна скица. Тя се фокусира върху образите на животни в движение, докато SCKRE (Фредерик) ги свързва със своите абстрактни пейзажи, форми и силуети. Заедно двамата художници често експериментират с различни формати, материали и техники. Обединяващият елемент на собственото им художествено творчество е фикционалната представа за природата.

SCKRE – Фредерик Зонтаг (1988 г., Германия) балансира между своето влечение към абстрактен стил графити и своята професия и академично образование на сценичен художник. Той черпи своето вдъхновение от формите на природата, както и от геометрията.

VIDEO – Юлия Хайниш (1990 г., Австрия) завършва история на изкуството във Виенския университет, а след това следва изящни изкуства с фокус върху скулптурата и трансмедийно пространство в Университета по изкуства в Линц. Повтарящите се мотиви в нейното творчество са животни в движение, преход от едно състояние към друго, различни слоеве и повторения.

Заедно те развиват студио в Линц (Австрия) от 2018 г. насам и реализират национални и международни проекти, свързани със стенописи и изкуство.

 

Снимка: Михаела Драганова