Аз, Ти, Пловдив

 

Заедно с Lucid Eve преобразихме в цветна приказка Приключенския център Младежки хълм в Пловдив, илюстрирайки със закачливи герои послание за приключения в природата без отпадъци.

 

Реализация: 18 - 20 октомври 2019 г.
Местоположение: Младежки хълм, гр. Пловдив
Площ: 30 кв.м. 

 

Заедно изграждаме МЯСТОто, което обитаваме в населените райони и сред природата. Важно е да подкрепяме местните общности да развиват културата за създаване и поддържане на чиста, функционална и модерна среда. Вярваме, че малките промени в средата водят до големи промени в обществото. 

Проектът е част от инициативата на БГ Бъди Активен - Аз, Ти, Пловдив! и е един от placemaking проектите __МЯСТО #безотпадъци, подкрепени от Фондация Coca Cola и Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

Идеята и мисията на Аз, Ти, Пловдив! е промяна на нагласите на обществеността към събирането и рециклиране на отпадъци, активно гражданско общество и един по-чист Пловдив без отпадъци. През 2019 г. БГ Бъди Активен работи в следните направления, като стенописът бе едно от тях:

# Рециклираме 2019 – Различни образователни инициативи към гражданите и посетителите на Пловдив, с фокус формиране на отговорно поведение към околната среда, намаляване на отпадъците в ежедневието. Разясняване на ползите от разделното събиране на отпадъци и образоване в посока Zero Waste култура.

# Почистваме заедно – Включване на доброволци в почистване на пет зони в града. Основен акцент е насърчаването на гражданското участие в опазване на чистотата в града. От рециклираната пластмаса, събрана през годината ще се поставят иновативни места за сядане в определени зони на града.

# Променяме заедно – Активизиране на местни общности и обновяване на градската среда. С помощта на гражданите в три квартала в Пловдив да бъдат обновени три места за срещи

Намерението е да провокираме гражданите да се замислят относно проблемът с отпадъците, нуждата от разделното им събиране и преосмислянето от страна на хората относно тяхната роля и влияние върху средата.

 

Снимки: Михаела Драганова