Взаимовръзки | Progeny project

 

В продължение на отворената покана за визуални артисти на високотехнологичния проект за проучване и иновации PROGENY през януари месец, организирана със съдействието на Visionary, в София гостуваха през лятото творческото дуо Video.SCKRE - Юлия Хайниш (Video Oner) & Фредерик Зонтаг (Sckre).

Реализация: 14-18.08.2023 г.

Местоположение: бул. България 43, гр. София, 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров"

Площ: 256 кв. м.

 

Само за 5 дни двойката изпълни стенопис "Взаимовръзки", който поставя от една страна многостранния и сложен проблем на замърсяването на околната среда чрез електронни отпадъци и от друга - нашето бъдеще, избирайки иновативни и зелени подходи за справяне с въпроса. 

Художниците се обръщат към функционалните свойства и изглед на печатната платка като източник на вдъхновение за своята композиция, разгръщайки своята картина около нея. Същността на печатната платка, казано най-просто, е основа за разгръщане на взаимовръзки, проводимост и съпротивление. По сходен начин те я въплащават на концептуално ниво, включвайки визуално елементи от флората и фауната, сравнявайки функциите на платката с природния цикъл и еволюцията.

В картината художниците пресъздават метаморфозата на изкуствени графични форми, познати от електрониката, до органични – различни флорални и животински видове.  
Елемент от стенописа е чип в цветовете на дъгата, наподобяващ сапунен филм. Това е препратка към иновативната технология на PROGENY, базирана на сапунения мехур, която може да замени отровните елементи в електрониката и да извършва проводимост, основана на водата като чист природен елемент.

В смисъл на холистична и взаимосвързана система, композицията има разнообразни представители на водни, сухоземни и земни животни и птици. 

Цветовата схема на творбата се разгръща в зелените тонове, които са познати от цвета на печатна платка и същевременно с това се свързват с природата. Изумруденозеленото и златисто-жълтите нюанси по хармоничен начин се допълват със сапунените филм и балончета, придавайки мека рамка. Освен това зелените нюанси по естествен път се включват в контекста на сградата и заобикалящата я растителност в публичната среда.

Намерението на художествения проект е по положителен начин да насочи общественото внимание към растящия проблем на социално-икономическо и екологично въздействие на текущото производство на електроника и последващите отпадъци. 

-

Снимки: Михаела Драганова, Дъг Гилън (Fifth Wall TV)

Реализираният стенопис е част от комуникацията на проекта PROGENY, финансиран от Европейската комисия по споразумение за безвъзмездна помощ #899205. www.progeny-project.eu . Проектът се координира от TU Dresden и се управлява от Уасаби Иновейшънс - https://www.wasabi-innovations.com.

 

 

Video for PROGENY by Doug Gillen | Fifth wall TV