Мечтателница

Проект Мечтателница е инициатива на Фондация Meeting Points и се организира съвместно с Фондация Visionary с цел създаване на дългосрочна намеса в градската среда на София посредством създаване на съвременен стенопис.

Стенописът е посветен на толерантността и реализиран след поредица от онлайн работилници с деца от различен етнически произход на възраст между 10 и 15 години, които живеят в България.

Реализация: 23-30 септември 2020 г.
Местоположение: 22-ро СЕУ "Г.С. Раковски", ул. Тунджа, София
Площ: 35 кв.м.

 

Срещите се проведоха в присъствието на двама професионални фасилитатора и илюстратора Точка, които в творчески процес работиха с младежите и ги насочваха как да илюстрират своите мечти. Намерението бе в модерирани разговори да се случи запознаване и повишаване на чувствителността на преките участници по темите за дискриминацията, езика на омразата, ксенофобията и расизма. Те разказаха за своите мечти и стремежи, за това, което искат да постигнат - какво стои на пътя им и какво би им помогнало да ги постигнат. За участниците това бе шанс да чуят повече не само за мечтите на другите, но и да изведеат своите собствени и по този начин да си поставят нови цели, да разширят кръгозора си чрез опита и мнението на другите да придобият смелост, че могат да постигнат желаното от тях. Художникът събра информация от срещите както от разговорите, така и от визуалните продукти, създадени от участниците.

Крайният резултат на онлайн работилниците е създадена скица за стенописа на база споделените мечти и ценности на младежите участници, която да комуникира позитивно послание към обществеността.

Стенописът е реализиран през месец септември 2020 г. на стена от сградата на 22 средно езиково училище ,,Георги С. Раковски'' гр. София.

Проект "Мечтателница" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2020, от фондация Meeting Points в партньорство с фондация Visionary.

Creative & edit: Rashko Rakov