Мечтателница

Проект Мечтателница е инициатива на Фондация Meeting Points и се организира съвместно с Фондация Visionary с цел създаване на дългосрочна намеса в градската среда на София посредством създаване на съвременен стенопис.

Стенописът ще бъде посветен на толерантността и реализиран след поредица от онлайн работилници с деца от различен етнически произход на възраст между 10 и 15 години, които живеят в България.

Срещите ще бъдат в присъствието на двама професионални фасилитатора и илюстратора Точка, които в творчески процес ще работят с младежите и ще ги насочват как да илюстрират своите мечти. Намерението е в модерирани разговори да се случи запознаване и повишаване на чувствителността на преките участници по темите за дискриминацията, езика на омразата, ксенофобията и расизма. Те ще могат да разказват за своите мечти и стремежи, за това, което искат да постигнат - какво стои на пътя им и какво би им помогнало да ги постигнат. За участниците това е шанс да чуят повече не само за мечтите на другите, но и да изведеат своите собствени и по този начин да си поставят нови цели, да разширят кръгозора си чрез опита и мнението на другите да придобият смелост, че могат да постигнат желаното от тях. Художникът ще събира информация от срещите както от разговорите, така и от визуалните продукти, създадени от участниците.

Крайният резултат на онлайн работилниците е създаване на скица за стенописа на база споделените мечти и ценности на младежите участници, която да комуникира позитивно послание към обществеността.

Стенописът ще бъде реализиран през месец септември 2020 г. на стена от сградата на Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ – гр. София.

Проект "Мечтателница" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2020, от фондация Meeting Points в партньорство с фондация Visionary.