Следваща спирка: ИЗКУСТВО

 

Комерсиализацията и динамиката на живот предопределят значително малко време, което да бъде отделяно за културни дейности. За да привлечем вниманието на модерните хора към изкуството, ги провокираме на най-неочакваното място, част от забързаното им ежедневие – спирката на градския транспорт, и ги срещаме едновременно с интерпретации на европейски класики и ново изкуство, вдъхновено и създадено на момента.

Избраните локации ангажираха с културно съдържание широки групи от хора, независимо от възраст, принадлежност, образование и професия, като застъпихме идеята за отворен достъп до култура и равенство, които са основни европейски ценности. От друга страна, спирката на градския е алегорична препратка към съвременната динамика в културния живот на страната ни, която се превръща в основна тема на този проект.

Крактките представления съчетаха общо 4 жанра – литература, изящно изкуство, музика и съвременен танц, изследвайки допълващите се характеристики на тези взаимно вдъхновяващи се жанрове и техните разлини комбинации. Всяко представяне бе един своеобразен празник, честваш разннообразното културно наследство и съвременното европейско изкуство, обръщайки се едновременно към класически произведения и модерно изкуство чрез интерпретации на български артисти, поканени в проекта.

Период на реализация: | Местоположение:

11 oктомври 2018 г. 8:30 часа | спирка пред Национална Художествена Академия посока Орлов мост

12 октомври 2018 г.  18:00 часа | Метростанция Г.М. Димитров

13 октомври 2018 г. 10:00 часа | Метростанция Васил Левски до кръстовището на бул. Драган Цанков и бул. Евлоги и Хр. Георгиеви

13 октомври 2018 г. 15:30 часа | спирка х-л Плиска посока ж.к. Дружба

 

Екип:

Режисьор: Рашко Раков
Втора камера: Бисер Джонев
Монтаж: Рашко Раков
Озвучаване: Марио Балабанов
Звукова среда: Борис Ненов
Фотограф: Михаела Драганова

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на Културата в рамките на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.
Проекта подкрепиха също и Photo Pavilion.

 

DoP: Rashko Rakov | 2nd Camera: Biser Dzhonev | Edit: Rashko Rakov | Sound Design: Boris Nenov | Sound: Mario Balabanov