Хабитат

Проект „Хабитат“ има за цел да насочи общественото внимание върху влиянието на човека над околната среда и животинските видове. Чрез артистична намеса в градска среда бихме искали да популяризираме необичайни места, избрани за постоянно живеене от застрашени видове птици.

 

Реализация: 25.03.- 31.03.2019

Местоположение: бул. Андрей Ляпчев 71, жк. Младост, София

Площ: 60 кв.м. 

 

Птиците са една от групите, които са най-силно засегнати от бързото затопляне на климата, като при тях се наблюдават два пъти по-силни ефекти, отколкото при бозайниците. Спад, достигащ до 90%, е регистриран при най-разпространените видове, като сивата яребица, врабчето, скореца и полската чучулига. България е една от страните в Европа с най-голямо птиче разнообразие - 70% от всички видове, могат да се видят и у нас.

При проведена консултация на „Софийска вода“ с Биологическия факултет на Софийския университет за биоразнообразието, находящо се на обекти на водното дружество, е установено наличието на множество екземпляри, които намират благоприятната среда за създаването на постоянни места за живеене именно в тях.

Заложена в основните на корпоративните ценности, „Софийска вода“ част от Веолия приема за своя отговорност борбата срещу изменението на климата и опазването на околната среда. Това вдъхновява компанията за решението ѝ да се обърне към Visionary с идеята да подпомогне споделянето на темата в публичното пространство и акцентиране върху това колко са важни малките жестове към природата, които всекидневно можем да правим.

Датата, която избрахме за откриване на завършената артистична намеса и представянето на проекта, е 1 април - Mеждународният ден на птиците, за който малцина знаят. Ден и тема, по които „Софийска вода“ част от Веолия ежедневно работи, показвайки загриженост към опазването и съхранението на природа и нейните ресурси. Въздействайки над сивата градска среда чрез силата на изкуството, ще „облечем“ с послание и гласа на природата един от хидрофорните обекти на „Софийска вода“ в кв. Младост. По този начин ще споделим с обществеността своята отговорност и загриженост към крехките създания като птиците и застрашаващите ги климатичните промени.

Проектът е подкрепен от Оргахим.

Снимки: Михаела Драганова

Camera and edit: Staffo