Ценностите на Ocean

 

През есента на 2023 г. екипът на Ocean Investments (OI) се свърза с Visionary, за да трансформираме пространството на техния централен офис в галерия.

За нас като екип и организация, движеща сила в работа ни е популяризирането на уличната култура и артисти. Затова за нас беше голямо удоволствие да пренесем този дух в офисa на OI и да разчупим стереотипа за бялото офис пространство. Tова e специален проект и защото основната тема на творческия процес е интерпретацията на 5 универсални човешки ценности, в които вярваме и които са и основните корпоративни ценности на OI.

Така ние предложихме концепция, която вплита тези ценности с вдъхновението, което градската култура носи за нас и избрахме четирима художници, които да изразят духа на СВОБОДА, ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, ПРАВЕДНОСТ И ЗАДРУГА чрез своя уникален стил и идеи. Всяка ценност е изобразена в гамата, избрана от компанията да представи ценността, а логото на Ocean Investments по естествен начин се превърна в основна форма, изграждаща композициите.

 

Реализация: 15-17.12.2023 г.

Местоположение: централен офис на Ocean Investments, гр. София

 

Всяка от 5 ценности на Ocean Investments е внимателно интерпретирана и оживява на стените в залите за срещи. От смелите щрихи, представящи Свободата, до спокойните нюанси, олицетворяващи Щастието, всяко движение на четката пресъздава историята и ангажимента на компанията да създава работно място, където успехът не е просто дестинация, а пълноценно пътуване.