Graff Express

На 1 август на Централна автогара ще стартира творческото преобразяване на близо 300 кв. м от подлеза, водещ от автогарата към метрото. Осем от най-добрите графити артисти в България ще работят по съвместен проект, претворявайки идеите си в обща концептуална творба, отразяваща спецификата на мястото: Централната софийска гара като кръстопът на хора и съдби и София като гостоприемен мултикултурен град с хилядолетна история, едновременно дом и туристическа дестинация.

Проектът в своята основа съдържа нишка, застъпваща толерантността във взаимоотношенията и съжителството. Тя ще бъде комуникирана чрез създаването на общо произведение на изкуството, изградено от множество стилове в пространство, което ежедневно е пресечна точка на множество различия. Така чрез езика на изкуството София ще се утвърди като град на толерантността. 

GRAFF EXPRESS е първият по рода си графити фестивал, в който толкова различни артисти работят по обща творба, курирана смислово и цветово и вписана по подходящ начин в пространството. Освен че гарантираме по-високата естетическа стойност на художествената намеса, с този подход искаме да покажем, че дори в графити изкуството, където изтъкването на индивидуалния почерк винаги е било много важно, артистите могат да работят рамо до рамо, а чрез уникалните си стилове да обогатяват общата концепция. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Обща цел е създаване на ежегоден проект с фокус върху градското изкуството и реализиране на устойчив механизъм за подкрепа на творците с основно платно публичните пространства. Ще използваме този инструмент за социализиране чрез изкуството на иначе неприветливи места в централните градски части и тяхното активно променяне. Имплементирайки работещи европейски подходи за развитие на града, ще обогатим визуално столицата и ще подчертаем характерните ѝ особености чрез езика на изкуството.

Graff Express в 2020 г. има за цел:

1. Да преобрази цялостно подлеза на Централна автогара, свързващ я с метростанцията чрез създаването на съвременно изкуство с отворен достъп с обща площ от 300 кв.м., с което да подобри неговата инфраструктура – да го освежи и запази в добро състояние по-дълго време.

2. Да се възползва от контекста на пространството, застъпвайки като основна линия в реализиране на проекта колоритността му, свързвана с кръстопът, изходна точка за пътешествия, среща на различни народности, общности и култури, но подчертавайки важността на толерантността в общуването и съжителството.

3. Да развие мястото като атрактивна точка, свързвана от една страна със специфичната идентичност на София като пресечен център на култури, религии и история, и от друга – с европейския ѝ облик и модерна визуална същност.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Художествената интервенция с приблизителна обща площ 300 кв.м. ще облагороди пространството на подлеза като трайно го освежи. Посланието на изкуството ще придаде светъл и цветен характер на мястото, което от своя страна пряко ще въздейства върху гражданите и ще резултира в минимизиране неприемливите дейности в подлеза, което е крайната цел.

Друг търсен резултат е приобщаването на локалните общности и благоприятно въздействие върху тяхното културно и творческо обогатяване чрез преобразяването на подлеза в атрактивна street art точка, част от градската култура на София.

Млади български street и graffiti артисти ще имат платно за изява и ще разработят своя концептуална авторска творба в публичното пространство.

Създавайки първото издание на Graff Express на възлова локация като Централна автогара, желаем да постигнем широка популярност на инициативата. С качественото изпълнение на проекта и работещия механизъм за колаборация между артистите, бихме искали да направим заявка за основаването на нов формат на street и graffiti art фестивал.

 

Проект Стрий Арт Фестивал GRAFF EXPRESS се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020 от Фондация "Вижънъри" в партньорство с Район "Сердика".