Memory is a remedy

 

Стенописът "Memory is a remedy" е продължение на съвместната работа между художника Bilos и Visionary от реализацията на проект Граффопост vol. 8 през 2022 г. Успешното коопериране между организацията и творецa се преплете в нови идеи за проекти заедно. Така през 2023 г. разработихме нов стенопис, отново близо до хората, но този път с по-голям и внушителен мащаб. 

 

Реализация: 23.11.-05.12.2023 г.

Местоположение: кв. Мотопосита, в близост до бул. България и бул. Т. Каблешков

 

Вдъхновението за стенописа е съществуваща картина на художника от 2021 г., която по интересен начин резонира с красивата гледка към планината и позицията на залеза, погледнати от квартала. Изображението е доразвито спрямо спецификите на избраната стена и формира ново пространство за съзерцание във всекидневието на обитателите и локалната общност.

 

 

Снимки: Михаела Драганова

Проектът се организира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации 2022 г.