Progeny project | Календар 2024

В продължение на отворената покана за визуални артисти от 2023 г. на тема социално-икономическо и екологично въздействие на текущото производство на електроника и последващите отпадъци създадохме календар за 2024 г., обединяващ 12 от художниците, участвали в отворената поканата. Календарът на Progeny включва дигитални произведения и скици, с които артистите кандидатстваха за създаването на стенопис. 

Измежду 113 художници от 28 държави, 12 впечатлиха със своя визуален език и концепция екипа на Wasabi Innovations & Visionary, които съвместно селектираха художниците, част от календара.

Wedo Goás - януари

Joaquín Vila - февруари

JahOne - март

Alice Lotti - април

Faunagraphic - май

Pepe Gaka - юни

Gana - юли

Video.Sckre - август

Marcus ‘GOMAD’ Debie - септември

Swathi & Vijay - октомври

Denis Kochetygov - Dendy - ноември

Mandy Schöne-Salter - MAN.De - декември

 

Календарът е част от информационните дейности по проект Progeny, финансиран от Европейската комисия по споразумение за безвъзмездна помощ №899205. Проектът се координира от ТУ Дрезден и се ръководи от „Уасаби Иновейшънс“ ЕООД.

www.progeny-project.eu