Unsilenced

 

Реализация: 24-26.09.2021 г.
Локация: бул. Патриарх Евтимий 60, гр. София
Площ: 30 кв.м.

            

“Unsilenced” е проект, насочен към колективно създаване на съвременен стенопис, чрез който публично да се изпратят значими за глухата общност лични и колективни послания. Стенописът ще бъде вдъхновен от истории, споделени по време на три работилници, които се проведоха през май и юни 2021 г. Стенописът е част от честването в София на Международната седмица на глухите хора.

Откриването на стенописа бе на 26 септември - Unsilenced: Together

“Unsilenced” е проект на Фондация “Meeting Points”, в партньорство със “Заслушай се”, “МОГА”, “Visionary”. Визуалната идентичност на проекта и стенописът ще са дело на Костадин Кокалaнов и Албена Лимони

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд “Култура”, програма “Социално ангажирани изкуства”. 

Фотограф: Михаела Драганова

 

 

Camera and edit: Biser Jonev