Unsilenced

 

“Unsilenced” е проект, насочен към колективно създаване на съвременен стенопис, чрез който публично да се изпратят значими за глухата общност лични и колективни послания. Стенописът ще бъде вдъхновен от истории, споделени по време на три работилници, които ще се проведат през май и юни 2021 г. Стенописът ще бъде създаден от Albena Limoni и Костадин Кокаланов през месец септември 2021.

“Unsilenced” е проект на Фондация “Meeting Points”, в партньорство със “Заслушай се”, “МОГА”, “Visionary”. Визуалната идентичност на проекта и стенописът ще са дело на Костадин Кокалaнов и Албена Лимони

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд “Култура”, програма “Социално ангажирани изкуства”.