Документи

УСТАВ - Учредителен акт на Фондация Вижънъри

Удостоверение за регистрация на културна организация към Министерство на културата

Актуално състояние към 14.09.2020 г.

 

Годишен финансов отчет за 2022 г.

-

Годишен финансов отчет за 2021 г.

-

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Годишен доклад за дейността на Фондацията за 2020 г.

-

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Годишен доклад за дейността на Фондацията за 2019 г.

-

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Годишен доклад за дейността на Фондацията за 2018 г.

-

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Годишен доклад за дейността на Фондацията за 2017 г.