Документи

УСТАВ - Учредителен акт на Фондация Вижънъри

Удостоверение за регистрация на културна организация към Министерство на културата

Актуално състояние към 24.09.2019 г.

-

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Годишен доклад за дейността на Фондацията за 2017 г.

-

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Годишен доклад за дейността на Фондацията за 2018 г.

-

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Годишен доклад за дейността на Фондацията за 2019 г.