Мисия - Визия - Цели

Основна мисия на VISIONARY е да продуцира проекти в градска среда и да презентира съвременни визуални артисти. Близка до художници, пряко свързани със сцената, организацията е идеалният медиатор между творците и аудиторията, курирайки произведенията и представяйки ги по достъпен начин. С осъществяване на различни събития множество творци ще имат възможност да разработят авторски идеи под формата на артистични градски намеси, изложби, срещи с публиката, перформънси и други.

Желан резултат е изграждане на усет за естетическия облик на уличното изкуство сред масовата аудитория и насочване на вниманието ѝ към него, като се работи целенасочено за културното ѝ обогатяване чрез комуникиране на авторовата концепция в неформални разговори и широко локално разпространение.

Стремеж на екипа ни е от една страна осигуряване на професионална логистична, административна и организационна подкрепа за артистите от свободната сцена, а от друга - създаване на високо културно съдържание със свободен достъп. 

 

Следвайки визията си да разшири възможните жанрове на продуциране и да задълбочи експертизата си в street art, екипът на Visionary изгражда годишна програма с три основни фокуса:

1 – колаборации между творци от различни изкуства

2 – развитие на публиките

3 – творчески резиденции и обмен – чуждестранни артисти в България и български артисти в Италия.

Ще поставим в центъра артистите, като се стремим с всеки от проектите да обогатяваме техните опит, умения и да развиваме техните последователи и връзката с нова с публика. Работата с български артисти ще бъде най-вече в посока на мултидисциплинарно взаимодействие, а работата с чуждестранни артисти ще бъде в посока обмен на опит, връзка с българската артистичната сцена и предоставяне поле на изява в разнообразни форми – стенопис, сито печат, перформънс, изложби, срещи-разговори с публиката.

Важна част за дългосрочното развитие на екипа и Фондацията е инвестиране в качествен обмен с чуждестранни организации със сходна дейност и представянето на български артисти в чужбина. За това сме се насочили към посещение на Pompei Street Festival, който съчетава кинематография, съвременно изкуство и стенопис/street art в едно. 

 

Цели на Visionary - едногодишната програма 2022:

1. Разгръщане и развитие на творческия потенциал на български художници.

2. Обмен – както на творчески идеи и практики, така и на организационен опит и успешни модели.

3. Активно взаимодействие с чуждестранни артисти и организации и представянето им пред българската публика и артистична сцена.

4. Разработване на мултидисциплинарни взаимоотношения между артисти с цел експериментиране и съвместна работа.

5. Целогодишно ангажиране на публиките и системно обогатяване със съдържание и запознаство с нови творци, културни дейци и оператори.

6. Разширяване административния и творчески капацитет на организацията и задържане на гравитиращи професионални кадри устойчиво в развитието и дейностите на Фондацията.

7. Създаване и въвеждане на комуникационна и дигитална стратегия в отговор на повишеното търсене на съдържание и по-добро адаптиране на Фондацията към дигитална среда в зимните месеци, когато не се реализират проекти в градска среда на практика.