Мисия - Визия - Цели

VISIONARY е продуцент на смислени визуални проекти, често в публичното пространство на България.

За нас развитието на публичното визуално изкуство върви ръка за ръка с отварянето на пространство за артистите свободно да създават и комуникират социално значими теми чрез своите арт идеи и концепции. Организацията е опитен посредник от една страна между артисти и публика, и от друга – артисти и бизнес, администрация, културни институти или други финансиращи институции и механизми за грантове.

Желаният резултат е създаване на повече изкуство с отворен достъп, както и повишаване естетическия усет към стенописа, необходимостта от съществуването му и мястото му в градския пейзаж.

Стремеж на екипа ни е от една страна осигуряване на финансиране, професионална стратегическа, логистична, административна и организационна подкрепа за артистите от свободната сцена, а от друга - създаване на високо културно съдържание със свободен достъп и изграждането на солидна база за развитие и популяризиране на стрийт арт културата.

 

Цели на Visionary в своята дългосрочна програма:

1. Разгръщане и развитие на творческия потенциал на български художници.

2. Обмен – както на творчески идеи и практики, така и на организационен опит и успешни модели.

3. Активно взаимодействие с чуждестранни артисти и организации и представянето им пред българската публика и артистична сцена.

4. Разработване на мултидисциплинарни взаимоотношения между артисти с цел експериментиране и съвместна работа.

5. Целогодишно ангажиране на публиките и системно обогатяване със съдържание и запознаство с нови творци, културни дейци и оператори.

 

Снимка на корица: Михаела Драганова