Мисия - Визия - Цели

Основна мисия на VISIONARY е да разработва проекти в градска среда и да презентира съвременни концептуални артисти, творящи в публичното пространство. Близка до художници, пряко свързани със сцената, организацията е идеалният медиатор между творците и аудиторията, курирайки произведенията и представяйки ги по достъпен начин. С осъществяване на различни събития множество творци ще имат възможност да разработват авторски идеи под формата на артистични градски намеси.

Желан резултат е изграждане на усет за естетическия облик на уличното изкуство сред масовата аудитория и насочване на вниманието ѝ към него, като се работи целенасочено за културното ѝ обогатяване чрез комуникиране на авторовата концепция в неформални разговори и широко локално разпространение.

Основен стремеж на екипа ни е преобразяването на познати сиви сгради в арт обекти и превръщането им в нови културни и туристически дестинации със свободен достъп. А целта е все повече български градове да бъдат превърнати в отворени галерии, поставяйки добри основи за развитие и популяризиране на съвременната визуална култура.