Lucid Eve

Lucid Eve, Ева Маркова, е свободна душа и талантлив илюстратор с отличителен стил. 
Дълго време работи в рекламния бизнес за утвърдени агенции, допринасяйки със своите невероятни герои брандовете да имат силно и цветно присъствие. В момента е художник на свободна практика. 

Въпреки че дигиталният начин на работа ѝ се отдава, обича да рисува в голям формат, като стените ѝ прилягат не по-малко от таблета.

Участие в проекти: