Visionary обявява творческа си програма за 2022

От създаването си през 2017 г. до сега сферата на работа на VISIONARY е градското изкуство, а основен стремеж винаги е бил и остава - създаването на изкуство със свободен достъп.

„От практическия ни опит през изминалите 5 години в сферата на street & mural art виждаме нуждата от адекватна връзка между - от една страна общини, институции, културни центрове, и от друга - артистичната сцена. Смятаме, че успяхме да впишем Visionary като компетентен партньор, който насочва и двете страни в процеса на колаборация, гарантирайки качественото изпълнение на проектите и усвояване на финансиране, без това да бъде в ущърб на художниците, нито пък на идеята или постигнатите резултати.“ – споделя Деляна Ангелова за работата на Фондацията и установяването й като ценна точка на връзка между отделните представители в културния живот.

D.Angelova_photo_MihaelaDraganova_June 2021 (5).jpg

Успешната работа на Visionary с други НПО с културен фокус показват устойчиви взаимоотношения и естествено взаимодействие в сектора, повишавайки качеството и резултатите на проектите от една страна, и от друга – на смесването на публики и разрастването на мрежите. Това ще се запази и през 2022 г., като ще развием това взаимодействие с повече културни институти и посолства.

Visionary_DaDarishJivot_Event_photo-Mihaela Draganova.jpg

Желан резултат от работата ни е изграждане на усет за естетическия облик на уличното изкуство сред масовата аудитория и насочване на вниманието ѝ към него, като се работи целенасочено за културното ѝ обогатяване чрез представяне на авторовата концепция и запознаване с многообразието от стилове.

Visionary_Graffopost-Exhibition_photo-Mihaela Draganova.jpg

„С това определяме дейността си като важна за променяне на обществените нагласи, а създаденото съдържание като ключово от една страна за публиката - за популяризирането на значими социални теми и запознаване с независими талантливи художници; от друга - за художниците – за тяхното развитие посредством успешното реализиране на проекта, отключване на нови възможности, създаване на контакти и обмен, и заедно с това цялостното израстване на сцената.“

Visionary_LowOpacity_photo-Mihaela Draganova.jpg

Следвайки визията си да разшири възможните жанрове на продуциране и да задълбочи експертизата си в street art, екипът на Visionary изгражда годишна художествена програма за 2022 г. с три основни фокуса:

  • колаборации между творци от различни изкуства
  • развитие на публиките
  • творчески резиденции – както на български артисти из България, така и чуждестранни артисти в България и български артисти в Италия.

 

Поставяне на артистите в центъра

В работата на Фондацията винаги е било характерно поставянето на артиста в центъра – много ясна и близка и колаборация по създаването на отделните проекти съвместно със самите творци. Като по-силен акцент е присъствало представянето на художниците и изграждане на професионално фото и видео отразяване на тяхната работа.

Това, разбира се, се запазва и през 2022 г., но все повече стремежът е с всеки от проектите да обогатяваме техните опит, умения и да развиваме техните последователи и връзката с нова с публика.

Street-art-for-home-WS2_Photos_NoPoint_Atelier (3).jpg

 

Работата с български артисти ще бъде най-вече в посока на мултидисциплинарно взаимодействие, а работата с чуждестранни артисти ще бъде в посока обмен на опит, връзка с българската артистичната сцена и предоставяне поле на изява в разнообразни форми – стенопис, сито печат, пърформанс, инсталация, изложби, срещи-разговори.

Visionary_Next-stop-ART_photo_Mihaela-Draganova.jpg

 

„Подготвили сме много разнообразна програма и ще работим с художници от Франция, Италия, Белгия, както и множество български артисти от различни сфери на изкуствата. Съвсем скоро ще започнем да обявяваме част от тях.“ – загатва Йоан, творческият директор на Фондацията.

 

Създаване на мрежа

Важна част за дългосрочното развитие на артистите, с които работим, екипа и Фондацията е инвестиране в качествен обмен с чуждестранни организации със сходна дейност. Вярваме, че има много сериозен потенциал за развиване на международните отношения, защото общото ни впечатление е, че има липса на комуникация между различни културни организации и продуценти в mural & street art сцената.

Visionary_Graffopost_vol7_photo_MihaelaDraganova (12).jpg

Също така на преден план трябва да излезе и представянето на български артисти в чужбина, което е толкова характерно за други сфери на изкуствата, но в street art средите остава някак спорадично и самостоятелно, което може да се подобри, чрез системна работа в посока на създаване устойчива мрежа от партньорства. Затова през есента на 2022 г. сме се насочили към посещение на Pompei Street Festival, който съчетава кинематография, съвременно изкуство и стенопис/street art в едно. Партньорството с Pompei Street Festival е първа стъпка към излизането ни на международната сцена като организация, която тази година ще представи двама изявени художници от стенописното изкуство.

Visionary_GraffExpress2020_photo-Mihaela Draganova.jpg

Цели на годишната програма:

  1. Разгръщане и развитие на творческия потенциал на български художници.
  2. Обмен – както на творчески идеи и практики, така и на организационен опит и успешни модели.
  3. Активно взаимодействие с чуждестранни артисти и организации и представянето им пред българската публика и артистична сцена.
  4. Разработване на мултидисциплинарни взаимоотношения между артисти с цел експериментиране и съвместна работа.
  5. Целогодишно ангажиране на публиките и системно обогатяване със съдържание и запознаство с нови творци, културни дейци и оператори.
  6. Разширяване административния и творчески капацитет на организацията и задържане на гравитиращи професионални кадри устойчиво в развитието и дейностите на Фондацията.
  7. Създаване и въвеждане на комуникационна и дигитална стратегия в отговор на повишеното търсене на съдържание и по-добро адаптиране на Фондацията към дигитална среда в зимните месеци, когато не се реализират проекти в градска среда на практика.

 

Visionary – едногодишна програма 2022 се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура".

Снимки в публикацията: Михаела Драганова, NoPoint Atelier.