Щефен Мишке

Мишке е определян като един от динамично развиващите се съвременни художници. В работата си използва моменти на абстрактен експресионизъм, най-разнообразни елементи от последователни движения, като жестовете на Neue Wilden и феномени на субкултурното изкуство от 80-те и 90-те години.

Анархични цветни експлозии и линии се преплитат в комбинации от текстури и форми в творбите на Мишке. Неговите експресивни жестове с четката контрастират с тахистичните и формално ясно структурирани повърхностни елементи, което води до енергично и динамично заредена цялост. Наложените едно върху друго слоеве от разнородни текстури изграждат определен ритъм в композициите му. 

Мишке изследва мултимедийни техники в своето творчество, някои от които фотография, инсталация и ефимерни скулптури в публичното пространство. Той винаги търси нови ефекти, които добавя и развива, като експериментира с голямо разнообразие от материали за рисуване - независимо дали акрил, спрей или маслен пастел. По този начин много от неговите произведения се надграждат отново и отново, преработват се и се намират в непрекъснат процес на развитие. 

Steffen Miscke | Seven days à BOV - Video by Nikola Bagarov